การจับสูงคุณภาพวิดีโอไม่เคยง่ายกว่านี้,แต่การจับวีดีโอเพียงส่วนหนึ่งของด้านการเล่าเรื่องโพรเซสนี้ และมันไม่มีแม้กระทั่งจะเป็นด้านการเล่าเรื่องมันจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์เสนอข้อมูลหรือปกปิดข่าว เพื่อเอาวิดีโอจากมันเป็นรูปแบบ ไปเป็นเสร็จแล้ว ชิ้นส่วนมันต้องการที่จะแก้ไขได้ หลายคนคิดว่าวีดีโอการแก้ไขมันค่อนข้างซับซ้อนและยากที่จะเรียนรู้ อย่างไรก็ตามมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น ในนี้แน่นอนเธอจะได้เรียนรู้พื้นฐานของวีดีโอการแก้ไข

About