คือโพรเซสของรายการบันทึกภาพโดยตรวจจับแสงสว่างสีอยู่บนแสงสว่าง-อ่อนไหวบันทึกเสียงปานกลาง(

About