ตั้งแต่ที่เธอเป็นนักมานุษยวิทยาที่ใช้เวลาก่อตัวมานับปี

About