เดี๋ยว,อะไรนะ มันสามารถส่งผลกระทบต่อความปรารถนาที่จะต้องเป็นหนึ่งคืนยืนผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเธอต้องกินยาน มันเป็นเรื่องจริง ปัจจุบันศึกษาแสดงว่าผู้หญิงที่กินยาหรืออื่นๆ,มีแนวโน้มที่จะต้องเป็นคนดีคุณมีความสุขกันแต่ทนเพราะเขาเป็นสามีที่ดีพ่อ

About